201307301375177613CfmpTy8N201410251414264106iK36ZwQY201307301375177789vKj1Sbak201307301375177728DmT3Mq5c201411041415105153ZT7Q2idU

Törnåkra badplats

Gunghästen "Alexis"

Årsmöte. Gemla Samhällsråd.

bild1
bild2
bild3
bild4
bild5
bild6
bild7
bild8
bild9
bild10
bild11
bild12
bild13
bild14
Bergtäckten: Föreläggande om komplettering av tillståndsansökan. Läs mer här

Gemla Samhällsråd Remissvar på översiktsplan/ortsanalys hittar du här!

Råd för alla i Gemla - helt gratis!


Gemla Samhällsråd är ett råd för alla i Gemla. Det är en ideell förening som arbetar med
bygdens utveckling samt med information till alla genom Gemlabladet och på www.gemla.se.
Rådet är helt gratis för dig som invånare utan abonnemangs- eller medlemsavgifter. Ett drygt
femtiotal personer tog del i föreningens arbete på årsmötet i Gemla skola den 25 mars. Rolf
Björk valdes till årsmötets ordförande och mötet gav fortsatt förtroende för Nils-Erik
Magnusson som ordförande i Samhällsrådet. Protokoll, verksamhetsplan och mycket mer
finns under samhällsrådet!

På mötet pratade vi vidare om följande:

Byggplaner. Landsbygdsutvecklare Therese Friman, Växjö kommun, berättade om
planerna för nya paviljonger som under de närmaste åren ska täcka behovet av
förskoleplatser i Gemla. Vidingehem arbetar också med planer för permanent förskola vid
hästenområdet och hyreshus vid Kvarnvägen. Under år 2019 kommer kommunen att
färdigställa och erbjuda ett trettiotal tomter till försäljning i området väster om vägen mellan
Gemla och Öja. Vidare berättade Claes Birgersson, BIWI, om planerna på nya hyreshus
med fyra till femrumslägenheter intill Fridhem samt nya omklädningsrum vid Granvallen.

Rektor Magnus Elmqvist, Gemla skola, gav en positiv bild av Gemlas barn och skolans
personal och verksamheten. Skolan har ett stabilt underlag på runt 160 elever. Det saknas
dock inte utmaningar med digitalisering och brist på lärare när nya tjänster ska tillsättas.

Ett gott råd är att ta cykeln till årsmötet. Det menade cykelstrateg Pär Wallin från Växjö
kommun som själv cyklat från bostaden i Bergunda till mötet. Pär berättade att en cykelväg
mellan Växjö och Gemla har hög prioritet inom kommunen. Det är dock mycket som återstår
för kommunen tillsammans med Trafikverket och regionen innan en cykelväg är en realitet.

Goda råd
gav också instruktör Rolf Wimhed från Civilförsvaret. Han presenterade viktig och
intressant information om hemberedskap. Inom samhällsrådet görs också ett arbete för att
förbättra beredskapen i Gemla. Under samhällsrådet, under Trygghet,  finns mer information om vad du själv behöver
tänka på! Hur är du förberedd för längre avbrott i el- och vattenförsörjningen?

Bilder från översvämmningarna i Gemla
Foton tagna avThomas Hedrén Den 6 jan på eftermiddagen. Flygning utförd av Sjöfartsverket.
Bilderna hittar du här

Julbelysningen är på plats

Äntligen!
Lördagen den 25/11 testades stolparnas hållbarhet. Alla blev gokända.
Onsdagen den 29/11 monterades alla stjärnor upp på lokalgatan. Det blir inga stjärnor utmed väg 707.
Nils-Erik Magnusson, ordförande i Samhällsrådet, har kämpat länge med denna fråga.
Tack Nils-Erik!

Ägarskifte på Bakluckan

Onsdagen den 29 mars var det stort fika på Bakluckan. Stig och Ulla avtackades med presenter och blommor från alla på Kärringfikat, Gubbafikat, Samhällsrådet och Mackens Vänner. Både Stig och Ulla var märkbart berörda av uppvaktningen.Samtidigt passade Stig på att presentera de nya ägarna till Bakluckan.

Det räckte inte ända fram...

..men det blev en hedrande delad andra plats tillsammans med Kafé de luxe. Grattis Svenssons Möbler i Lammhult till en välförtjänst utmärkelse som Årets marknadsförare i Kronobergs län 2016.

Micki Leksaker AB Nominerad till årets marknadsförare i Kronobergs län.

Svenssons i Lammhult, Kafé de luxe och Micki Leksaker är med i kampen för att bli Årets marknadsförare i Kronoberg 2016. Läs mer här!


Tågresandet till och från Gemla har ökat med 60 procent under 2016, jämfört med 2015.


Höstens resanderäkning visar på ett kraftigt ökat resande i både Skåne och Kronoberg, jämfört med förra året. Det gäller både Öresundstågen och Krösatågen. Resandeökningen var något större i Kronoberg jämfört med i Skåne, cirka 25%. Enligt uppgift från Region Kronoberg har antalet på- och avstigande i Gemla ökat markant mycket mer, hela 60%. Det är mycket glädjande med en så kraftig resandeutveckling. Det visar att den omfattande satsning som regionerna och kommunerna gjorde på stationer, infrastruktur och tågtrafik var riktig. Den nya tågtrafiken har medfört att fler människor har fått tillgång till en attraktiv tågtrafik. Dessutom har Gemla väldigt bra bussförbindelser åt båda hållen. Gemla har blivit en attraktiv plats att bo på vilket märks inte minst på efterfrågan på hyreslägenheter, villor och villatomter.

BIWI Bygg blev årets Gasellföretag.
Dagens Industri utser årligen ett Gasellföretag. För att erhålla utmärkelsen ska man ha god ekonomi, fördubblat omsättningen under tre år genom organisk tillväxt, ha minst 10 anställda och en omsättning överstigande 10 milj. Allt detta har BIWI Bygg klarat av.
Vi vill gratulera företaget och alla anställda.Svenska Unescopriset 2016 tilldelas
Meg Nömgård
boendes i Gransholm.

Den 16 mars under det årliga mötet med Unesco-aktörer i Stockholm delas för första gången Svenska Unescopriset ut. Priset syftar till att lyfta fram en individ eller organisation som särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under det senaste året och som uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats.
 
Meg Nömgård är verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg. Hon arbetar enträget med att lyfta fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet och hon har också varit aktiv i samarbetet med Institutet för språk och folkminnen som har regeringens uppdrag att arbeta med konventionen.

Meg Nömgård har etablerat samarbete mellan Berättarnätet och Unesco. Hon har på ett föredömligt sätt arbetat med att informera om och förklara Unescos konventionsarbete, och har bidragit till att skapa lokal förankring för de ganska abstrakta begreppen i den internationella överenskommelsen.

– Jag känner mig oerhört hedrad och jag vill tacka Svenska Unescorådet för denna fina utmärkelse. Jag delar detta pris med alla de som under 27 års tid har gjort ett ovärderligt arbete inom föreningen Berättarnätet Kronoberg med att lyfta fram Sagobygden och det muntliga berättandet på ett målmedvetet sätt, som en del av vårt immateriella kulturarv. Det känns som ett fint erkännande för vårt gemensamma arbete. Jag känner även tacksamhet till det stöd och intresse som jag fått av Institutet för språk och folkminnen, Region Kronoberg, Ljungby kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs Län i arbetet med konventionen om skydd av det immateriella kulturarvet . Idag är Sagobygden en lokal, regional, nationell och internationell aktör inom ämnet. Detta pris ger ny energi till vidare arbete där vår målsättning är att fortsätta sprida konventionens budskap och vår kunskap.
Här kan du lasa mer om priset.

Förslag på Grönstrukturprogram för Gemla-Öja är utsänt för samråd från 1 februari till 13 mars 2016.
Grönstrukturprogrammet för Gemla-Öja är en vision för Gemlas och Öjas gröna miljöer och ett planeringsunderlag för tätorternas fortsatta utveckling. Gemlas och Öjas gröna miljöer beskrivs utifrån fem perspektiv: rekreation och friluftsliv, biologisk mångfald och grönska, klimatutjämning, kulturhistoria och identitet samt odling och betesmarker. Riktlinjer för fortsatt planering anges utifrån det enskilda perspektivet. För att ladda ner hela samrådshandlingen, klicka här.

Härmed bjuds ni in att lämna synpunkter på förslaget till grönstrukturprogram för Gemla-Öja under samrådstiden 1 februari – 13 mars 2016. Synpunkter skickas tillkommunstyrelsen@vaxjo.se. Gemla Samhällsråd kommer att behandla förslaget. Vill Du delta på ett samrådsmöte ska Du anmäla intresse till Ola Aronsson tel. 070 2032 246 ellerola.aronsson6@gmail.com .

Flitiga Röda Kors damer.
Tio flitiga Rödakorsdamer ägnade en hel kväll åt att binda dörrkransar som vid söndagens julmarknad ska omvandlas till pengar. Pengar som sedan kommer att göra skillnad för många behövande.
Var finns herrarna? Skulle väl vara både behjärtansvårt och trevligt att tillverka ex. v. fågelholkar. Säkert inte svårsålda. 

Eldsjälar på landet hyllades på gala.
Vid den tredje upplagan av Kugghjulsgalan hyllades bl. a. Gemla Samhällsråd som var en av tre nominerade till Årets Landsbygdsförening. Det blev till slut en delad andraplats. Vinnare blev Göteryds Hembygdsförening.

Louise Hoffsten i Gemla Folkpark!
Under månskensklar himmel trollband Louise Hoffsten publiken (225 pers) i Gemla Folkpark. Erik Söderlind, Claes Crona och hans duktiga musiker bidrog i allra högsta grad till att publiken krävde tre extranummer. Ett av dessa tillägnades Madde Bolsgård som tack för den goda maten hon under eftermiddagen bjudit på. Louise inledde med att berätta om sina övningar i att uttala Gemla på ett korrekt sätt. Gemla Folkpark fick sedan mycket beröm för mottagandet och över att det fortfarande finns vackra folkparker med bra verksamhet. 

Gemla Station 150 år
Under två dagar den 27 och 28 juni 2015 uppmärksammades att det första ångloket Prins August den 3 juli 1865 anlände till Gemla station. Inne på godsmagasinet visades föremål, bilder och dokument från svunnen tid. Peter Aronsson höll föredrag om järnvägshistoria och Sven Aronsson visade bildspel. Stationens Café serverade kaffe och våfflor, Gemlabrasset underhöll med musik. Kalmar Veterantåg trafikerade dagarna till ära sträckan Växjö-Alvesta. Biljetter tillhandahölls gratis av den gemytlige konduktören Åke Lundblad och tåget klarerades av Nils Åkesson (son till den sista stinsen på Gemla Station). Jubileumet arrangerades av Gemla Samhällsråd, Öja Hembygdsförening. Sponsorer Växjö Kommun, Länstrafiken Kronoberg och Vidingehem.

Lantbrukarna Stefan och Helen Runesson tilldelas årets 
Grodden­stipendium i Småland
Lantmännens distriktsstyrelse för Småland har utsett Stefan och Helen Runesson till 
årets stipendiater. De har sin gård i Gemla by och driver tillsammans med barnen Greger, Martin och Mattias gården som fokuserar på kött­ och 
mjölkproduktion. Paret prisas för sitt engagemang och sin vilja att alltid driva 
utvecklingen framåt.  – Vi har alltid varit väldigt engagerade i det vi gör och det är roligt att det uppmärksammas av 
Lantmännen. Vi uppskattade verkligen seminariet i Stockholm där vi fick träffa andra 
lantbrukare och ta del av föreläsningar , säger Stefan Runesson.

Årets byggföretag 2015 blev Gemlaföretaget BIWI Bygg AB.
Vid årets Hantverksgala i Stockholm på Nalen tilldelades BIWI Bygg AB priset som årets byggföretag. Av Peter Settman fick Clas Birgersson och Mathias Winberg motta utmärkelsen i form av plakett och blommor. Deras arbete med kvalité och trygghet för kunden var framgångsfaktorer som starkt bidrog till att man i konkurens med ett hundratal andra byggföretag fick utmärkelsen. Clas och Mathias framhåller att det är ett erkännande för idogt arbete av all personal i företaget.


Gemlaskjutsen!
Du kan antingen samåka enstaka gånger eller flera dagar i veckan - till och från jobbet, skolan, träningen, festivalen eller andra platser dit även andra är på väg.
Inom Gemlaskjutsen kan Du samåka med vänners vänner och Du kan själv se hur vi alla känner varandra i andra, tredje, fjärde, femta eller sjätte led. Du kan få mer information om Du klickar här.
Du kan gå med i Gemlaskjutsen direkt genom att klicka på den här länken http://skjts.se/g/320.  Sedan kan Du antingen erbjuda eller be om skjuts, för enstaka eller regelbundna resor. 
Och Du - det är gratis! Välkommen i gänget

Gemla Direkt 2015.
Gemla Skolas samlingssal var full till bristningsgränsen (ca. 145 personer) när Växjö kommuns politiker och tjänstemän informerade och svarade på Gemlabornas frågor.
Bland andra Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordf. Anna Tenje (M) kommunalråd, Per Schöldberg (C) kommunalråd, Åsa Karlsson Björkmarker (S) kommunalråd. Ove Dahl kommunchef, Ann-Kristin Norlander förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Bo Svensson Trafikverket, Anders Elingfors verksamhetschef utbildningsförvaltningen, Per-Olof Löfberg trafikplaneringschef, Stefan Blomqvist v.d. Vidingehem AB, Jonas Ek kommissarie chef Växjö närpolisområde, Christian Andersson Wexnet plus andra ledande politiker och tjänstemän fanns på plats. Landsbygdsutvecklare Hans Ohlsson huvudansvarig för mötet som även filmades för Öppen Kanal Växjö. Vill Du se hela reportaget, följ denna länk:
http://okv.se/play/vaxjo-kommun/direktmote-gemla
Fritidsgård, trafikfrågor, bredband och den ständigt aktuella frågan om planskild korsning var frågor som kom upp under kvällen. Även vattenregleringen i Mörrumsån behandlades.
Den snabbaste reaktionen kom från polisen som redan dagen efter upprättade hastighetskontroller på Växjövägen och Gransholmsvägen. Ett antal fartsyndare rapporterades. Samhällsrådet har satt samman en grupp som ska arbeta med trafikfrågorna. NTF och Polisen ingår i denna grupp.
Växjö kommun har skickat ut en enkätundersökning till elever på Bergundaskolan betr. intresse för fritidsgård i Gemla

Nu gungar det rejält under fötterna i Gemla.
Med gamla meriter som den svenska leksaksindustrins vagga rockade vi loss den 20 september i Gemla Centrum! Då invigde vi Gemlas landmärke, en gunghäst inramad av småländsk stenmur och gärdesgård
Leksaksindustrins grundare Alexis Westerdahl står fadder åt den sakta roterande, och då och då gnäggande, 3 meter höga gunghästen "Alexis" som står som symbol för en allt attraktivare tätort i en levande landsbygd några tågminuter från- eller till Växjö och Alvesta. Den växade besöksnäringen som tagit över tillverkningsindustrin får sitt fönster i "Gemla´s Turistbyrå" mitt emot Alexis. Gemlas 1700 innevånare och de som är nyfikna på Gemla har också fått en egen app med all aktuell information samlad i mobilen.
Klicka här om Du vill höra hur hästengnägget låter.
Landmärket bestå av en 3 meter hög Gunghäst, tillverkad av konstnären Peter Skallström från Götene.
Tillsvidare kommer gunghästen att gnägga varje hel timma mellan kl 09 och 19 alla dagar i veckan.
Samhällsrådet har varit drivande. Tillsammans med Micki Leksaker har grunden för finansieringen lagts. Gemlaborna och företag har i stort antal tecknat andelar i projektet. Växjö Kommun och Vidingehem är också involverade som sponsorer. Mer information under rubriken Nyheter till höger på denna sidan eller klicka här.

Klicka här om Du vill se vilka som fram till den 25 oktober tecknat sig för andelar.

Det bästa av två världar
I Gemla behöver du inte kompromissa för att kunna leva det liv du önskar. Här finns det bästa av två världar. Vår lilla mysiga by andas tidlöshet och utveckling. Och storstaden ligger bara ett  pendelstopp bort.
Här i Gemla finns allt du behöver för att få ihop livspusslet. Utan stress och långa köer. När du längtar efter storstadspuls når du Växjö stadskärna på bara sex minuter. Men helst vill man återvända till Gemla.
Här finns tid för det enkla och det goda. Här finns det bästa av två världar.

Välkommen till Gemla!
Gemlabladet »

Senaste nytt

Till nyhetsarkivet »
I Gemla hälsar vi på varandra