Resultat hastighetsmätning

2013-08-16

Mätningen genomfördes på Gransholmsvägen 24/4 - 30/4 2013

Hastighetsbegränsning 40 km/tim
· 5 166 fordon passerade totalt (färdriktning mot Gemla)
· 74 procent överskred hastighetsbegränsningen
· Hastigheter upp till 102 km/tim uppmättes. Flera av de högsta överträdelserna skedde dagstid
· Medelhastigheten var ca 46 km/tim
· 15 procent av bilisterna körde i minst 60 km/tim
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Gemlabladet