Macken är Årets Lanthandel i Kronoberg!

2013-10-18 09.55.33

2013-10-18

Ett idérikt lanthandlarpar har skapat en viktig mötesplats i Gemla

Årets Lanthandlare, Stig Englund och Ulla Lundegård, har med genuint entreprenörskap, idérikedom och stort mod succesivt under trio års lopp utvecklat Macken till en servicepunkt och mötesplats av rang i Gemla. Macken erbjuder en lång rad servicefunktioner och andra aktiviteter och kan tjäna som förebild för andra företagare

Gemlabladet