Detaljplan Pellagårdsområdet

2014-11-12

Detaljplan för Öpestorp 3:4 m. fl. är nu ute på samråd

Inom planförslaget föreslås lägre bostadsbebyggelse bestående av ett trettiotal villatomter och ett par mindre flerbostadshus. I ett större kvarter föreslås möjlighet till en förskola som komplement till nuvarande förskola vid Gemla Skola. Klicka på länken nedan för hela planen.

Gemlabladet