Gemlas park- och naturområden

2015-03-02

Växjö kommun jobbar med ett projekt med Gemla och Öjas park- och naturområden i fokus.

Med projektet vill man få en helhetsbild av ortens gröna områdens värden och hur dessa kan utvecklas och tas tillvara. Hittills har man inventerat orten när det gäller såväl biologisk mångfald som rekreation. Skickat enkäter till skola, förskola och äldreboende för att få veta hur de använder framförallt de gröna miljöerna. Tillsammans med Gemla Samhällsråd (Ola A, Per-Sture Ljungdahl, Ingrid Gunnarsson, Kristina Siwertsson, Marie Jadner) har ovanstående inventering kompletterats. Mer information kan får hos Ola Aronsson. Vill du läsa underlag som hitintills sammanställts och minnesanteckningar från träffen med representanter från Gemla, klicka på länkarna nedan. eller kontakta Maria E Arvidsson tel 0470 41589 E-post :Maria.ElmdahlArvidsson@vaxjo.se

Du kan också ta del av minnesanteckningarna från mötet.

Gemlabladet