Trygg trafikant i Gemla

2015-03-02

Tillsammans med Växjö Kommun och NTF har Gemla Samhällsråd inlett ett arbete för att öka trafiksäkerheten i Gemla.

Vid Gemla Direkt i januari 2015 lyftes många trafikfrågor. Det gällde höga hastigheter, faror vid avlämning och hämtning vid dagis, bomfällningar m.m.
Dagen efter mötet gjorde polisen hastighetskontroller och rapporterade tre bilförare för fortkörning. En vecka senare gjordes samma sak och ytterligare tre trafikanter bötfälldes. Ingen dock för mer än 30 km/tim.
Syftet med vårt projekt blir att öka förståelsen för att vi alla har ett ansvar och måste uppträda på ett tryggt sätt i trafiken.

Gemlabladet