Flyktingberedskap i Gemla

2015-10-12

Förfrågan från Växjö kommun.

Gemla Församling har fått en förfrågan från Växjö Kommun och svarat att det är möjligt att i församlingshemmet ta emot flyktingar. Gemla Samhällsråd följer utvecklingen och håller sig underrättade om läget

Gemlabladet