Detaljplan Pellagård

PELLAGARD 1_crop

2016-01-08

Detaljplanen för det så kallade Pellagårdsområdet. Fastigheten Öpestorp 3:4 är åter försenad.

Den arkeologiska undersökningen som beställdes för ett år sedan är ännu inte klar. Man väntar en rapport i slutet av januari.
Därefter ska Länsstyrelsen yttra sig över om undersökningen behöver utökas. Skulle så vara fallet ska planeringskontoret besluta huruvida man av kostnadsskäl är beredda att gå vidare med planen.
I värsta fall kan det innebära att man inte fullföljer planerna på Pellagårdsområdet. Det blir till att backa tiden 3-4 år och börja om på nytt, leta efter ny mark lämplig för villabebyggelse och påbörja ett nytt planärende. Hoppas att det inte blir så.

Gemlabladet