Dags för Majblommor!

2016-03-07

Torsdagen den 14:e april börjar barnen på Gemla
skola att sälja årets MAJBLOMMOR.

Hjälp dem att hjälpa, genom att köpa
MAJBLOMMOR, så att alla barn ska kunna dela gemenskapen
med kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

EN MAJBLOMMA ÄR ETT KVITTO PÅ ATT DU HAR HJÄLPT ETT BARN SOM HAR DET SVÅRT!

Öja Majblommeförening

Gemlabladet