Nytt från Gemla Samhällsråd

2016-08-23

Under sommaren drar vi som alla andra ner på aktiviteten. Det innebär inte att det står helt stilla.

Villatomter.
Avsaknaden av tillgängliga villatomter är ett bekymmer. Under en längre tid har det arbetats med en detaljplan för det så kallade Pellagårdsområdet. Planen har varit ute för så kallat samråd. Länsstyrelsen har begärt en att en förundersökning ska göras betr. arkeologiska fynd. Här har det stoppat upp och vi uppleveratt länsstyrelsen är en trång flaskhals att passera. Man kan nog räkna med att det tar åtskilliga år innan någon bebyggelse kan komma till stånd.

Hyresrätter.
De tolv nya hyreslägenheterna som Vidinghem bygger är inflyttningsklara i slutet av september. Samtliga är uthyrda.
Efter detta är tillgången på tomtmark för ytterligare lägenheter ett problem. Vidingehem tittar på att bygga om/nytt på Kvarnvägen där Pizzerian funnits. Detta kan dock ske först när lokalerna blir tillgängliga. De rymmer f. n. öppna förskolan.

Trafiksäkerheten.
Under hösten 2015 var Gemla Samhällsråd delaktiga i Växjö kommuns trafiksäkerhetskampanj . Tillsammans med Gemla Skola var vi pådrivande för en säkrare trafikmiljö i anslutning till Skolan. Glädjande nog har det under sommaren vidtagits en del bra åtgärder. Dock inte helt med våra intentioner men vi hoppas att detta ska bli bra.

Efter mycket påtryckningar har Växjö kommun gjort tillsyn vad gäller höga häckar och skymd sikt. En del fastighetsägare har fått påpekanden. Här finns dock mycket kvar att göra. Är Du fastighetsägare, titta gärna på hur det ser ut i Din närhet. Man behöver nödvändigtvis inte invänta ett åläggande från kommunen.

Övrigt.
Fortlöpande uppdaterar vid vår hemsida www.gemla.se, Gemlaappen samt informationen i Turistbyrån inne på Macken.

Vi tar gärna emot Dina synpunkter. Hör av Dig till mig Ola Aronsson Tel. 470 67397 Mobil 070 2032 246 eller e-post ola.aronsson6@gmail.com

Gemlabladet