Julbelysningen i Gemla.

2016-10-02

Växjö kommun har informerat om att det i år blir inskränkningar i antalet julstjärnor . Vägverket tillåter inte att det monteras julstjärnor i deras belysningsstolpar. Det vill säga utmed Stationsvägen, Gransholmsvägen och Växjövägen.

Man har för avsikt att förstärka fundamentet för julgranen vid busshållplatsen så att granen står pall för vinterstormarna.
Julstjärnorna är Gemla Samhällsråds egendom. Vi har begärt att det som inte kommer tillanvändning återlämnas till oss. Samtidigt ?gräver? vi i vad som ligger bakom Vägverkets beslut och undersöker möjligheterna att begära dispens. Vi försöker också klara ut vem som verkligen står som ägare till framför allt stolparna på Stationsvägen.
Vi tar gärna emot tips om var vi kan använda de överblivna julstjärnorna.

Gemlabladet