Tillfällig omledning av trafiken på Öjavägen

infokarta_1

2016-10-18

Tillfällig omledning av trafiken med anledning av grävarbeten på Öjavägen

Under hösten 2016 bygger Växjö kommun nya ledningar för vatten och avlopp till ett antal fastigheter i Öja. I samband med arbetet är en sträcka av Öjavägen avstängd.
Den avstängda sträckan är belägen längs Öjavägen, cirka 130 meter öster om bron och fram till hembygdsgården Falkabacken. Den rödmarkerade sträckan av Öjavägen i kartbilden kommer att vara avstängd. Följ trafikskyltar i området.
Arbetet beräknas utföras under tiden vecka 44 till vecka 50.

Växjö kommun, tekniska förvaltningen
Telefon 0470-410 00

Gemlabladet