Det blir julbelysning även i år

2016-11-13

Trafikverket har beviljat vår ansökan om dispens från förbudet att montera juldekorationer i gatubelysningsstolpar utmed väg 707 och 712 i Gemla

Dispensen är under förutsättning att 11 olika villkor uppfylls. Läs hela beslutet.
Vi har nu ett år på oss att verka för att tillståndet permanentas.

Gemlabladet