Detaljplanen för Öpestorp 3:4

2018-07-04

Är nu utsänd för granskning under perioden 4 juli tom. 16 september 2018.

Detaljplanen för Öpestorp 3:4 är nu utsänd för granskning under perioden 4 juli tom. 16 september 2018.
Handlingarna finns att tillgå på vår hemsida.

Med vänlig hälsning
Kerstin Ivansson
Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret

Gemlabladet