Gemla Samhällsråd

Målsättning:

Mot olika myndigheter skall sockenrådet vara ett forum där alla med intresse för orten ska kunna framföra sina önskemål, idéer och problem.
Sockenrådet är obundet till politiska partier och neutralt till religiösa samfund och andra organisationer.
Sockenrådet skall, genom att påverka myndigheter och andra berörda organ, sträva efter och arbeta för en samhällsutveckling som gagnar vår bygd och dess innevånare.
Sockenrådet arbetar helt ideellt och utan ersättning. För mer information besök www.gemla.se. Utgivare av Gemlabladet en gång per månad.

Johnny Welinder

Inviger bro "Johnnys Bro" över Stenbandet. En av våra populära promenadleder.

Thure Persson

Kärleksstigen behöver klippning.

Leif Gustavsson och Yngve Lindh

Samamtalar om grannsamverken.

Gemlabladet