Styrelsen

Nils-Erik Magnusson
Ordförande
Född 1949
F. d. Maskiningenjör


nils-erik.magnusson@gemla.se

Fredrik Karlsson
Vice ordförande
fredrik.karlsson@gemla.se

Dan Danielsson
Sekreterare
dan.danielsson@gemla.se

Roland Persson
Kassör
Född 1948
roland.persson@gemla.se

Åke Hulenvik
Styrelseledamot
Född 1945
Pensionär 
Tidigare psykolog/lärare
Intressen: Idrott, musik,
samhällsfrågor
ake.hulenvik@gemla.se

Ingemar Lundström
Styrelseledamot
Född 1945

Kjell-Arne Nyquist
Styrelseledamot
Född 1947
Pensionerad datatekniker
Timanställd elgubbe på
Växjö Elektriska
kjell-arne.nyquist@gemla.se

Greger Runesson
Styrelseledamot
Född 1984
Snickare på BIWI-Bygg
Mina stora intressen är flickvännen och vår lille pojk, familjens lantbruk, bygga och snickra, djur, natur.

Ronny Runesson
Styrelseledamot
Född 1948
Tidigare företagsledare 
Intresse: Föreningsliv, 
jakt,  fiske, trädgård, 
skog och natur.


Styrelsesuppleant

Anna Mattisson
Styrelsesuppleant

Aron Skandevall
Styrelsesuppleant

Gemlabladet