Styrelsen

Nils-Erik Magnusson
Ordförande
Född 1949
F. d. Maskiningenjör
numera pensionär
Intresserad av föreningsliv

Fredrik Karlsson
Vice ordförande

Dan Danielsson
Sekreterare

Ewa Palrén
Kassör
Född 1952

Åke Hulenvik
Styrelseledamot
Född 1945
Pensionär 
Tidigare psykolog/lärare
Intressen: Idrott, musik,
samhällsfrågor

Ingemar Lundström
Styrelseledamot
Född 1945

Kjell-Arne Nyquist
Styrelseledamot
Född 1947
Pensionerad datatekniker
Timanställd elgubbe på
Växjö Elektriska

Greger Runesson
Styrelseledamot
Född 1984
Snickare på BIWI-Bygg
Mina stora intressen är flickvännen och vår lille pojk, familjens lantbruk, bygga och snickra, djur, natur.

Ronny Runesson
Styrelseledamot
Född 1948
Tidigare företagsledare 
Intresse: Föreningsliv, 
jakt,  fiske, trädgård, 
skog och natur.

Mario Jonjic
Styrelsesuppleant
Född 1985

Anna Mattisson
Styrelsesuppleant

Aron Skandevall
Styrelsesuppleant

Gemlabladet