Övriga föreningar i Gemla

Gemla Jaktsällskap
För mer information kontakta Ronny Runesson tel. 0470 67684 eller 070 6167684, e-post ronny.runesson@telia.com 

Spånens Fiskevårdsförening
För mer information kontakta Ronny Runesson tel. 0470 67684 eller 070 6167684, e-post ronny.runesson@telia.com  

Helige Å Fiskevårdsområde
För mer information besök www.helige.se eller kontakta Carl-Magnus Forslund tel. 0470 67975, 0706 832489
 
Bergunda Moderaterna 
För mer information kontakta Hugo Carlsson tel. 0470 67059 eller 0706 767659 eller e-post hugo.carlsson@telia.com
 
Gemla Bordtennisförening (vilande) 
För mer information kontakta Henrik Aronsson tel. 0470 67917 eller 070 6661050 e-post hearonsson@gmail.com
 
Öja Majblommeförening

För mer information kontakta Gudrun Runesson tel. 0470 67635.

Lokalföreningen 1838 Heimdal
För mer informatio kontakta Yngve Gustavsson tel. 0470 67097 e-post y.g.@tele2.se
  
Bostadsrättsföreningen Bruket          
Bostadsrätter på Stationsvägen i Gemla

Gemlabladet