Friluftsfrämjandet

I Gemla finns en avdelning av friluftsfrämjandet. Man har bedrivit verksamhet under många år främst mot barn och ungdomar och har gott om utrustning till sitt förfogande. Tält, kanoter stormkök och mycket annat. Kontaktperson Malin Widahl tel. 0470 39978, 073-4372637.
För mer information besök www.friluftsfrämjandet.se/gemla. 

Gemlabladet