Gemlaskjutsen

Du kan antingen samåka enstaka gånger eller flera dagar i veckan - till och från jobbet, skolan, träningen, festivalen eller andra platser dit även andra är på väg.
Inom Gemlaskjutsen kan Du samåka med vänners vänner och Du kan själv se hur vi alla känner varandra i andra, tredje, fjärde, femta eller sjätte led. Du kan få mer information om Du klickar här.
Du kan gå med i Gemlaskjutsen direkt genom att klicka på den här länken http://skjts.se/g/320. Sedan kan Du antingen erbjuda eller be om skjuts, för enstaka eller regelbundna resor.
Och Du - det är gratis! Välkommen i gänget

Gemlabladet