PRO Öja Gemla

PRO har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap. För mer information besök www.pro.se och klicka Dig fram till föreningen

Gemlabladet