Gemla Folkpark

Anordnar danser m. m. och hyr ut parken till privata fester
För mer information kontakta Anita Svensson 0470 742381 eller besök www.gemlafolkpark.se

Gemlabladet