Årsmöte april 2021

På grund av Coronaepedemin genomför vi nu ett skriftligt digitalt årsmöte.

Läs igenom följande dokument:

Inbjudan / annons årsmöte
Dagordning / ärenden
Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning och budget
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag

Delta skriftligt i det digitala årsmötet genom att svara på frågorna här:

Svarsformulär

Alla som bor i Gemla med omnejd är varmt välkomna att delta!