Detaljplan Gemla 1:66

Nu finns en detaljplan på Gemla 1:66 på Växjö kommuns hemsida. 
följ länken 
https://www.vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/vaxjo-vaxer/sa-planerar-vi/detaljplanering/detaljplaner-pagaende---som-vi-arbetar-med-just-nu/gemla-166-m.fl..html

Farthinder på plats

På väg 707 mellan Gemla och infarten till Industrivägen har det sats upp farthinder för att dämpa farten in mot Gemla.
Var rädda om varandra!!!

 

Presentation av Gemla1:66

Nu finns det en detaljplan på området korsningen Kvarnvägen/ stationsvägen Gemla 1:66
följ länken

Direktmöte 4 maj

För att läsa vad som informerades om på direktmötet 4 maj som Växjö kommun bjöd in till följ länken: 

https://www.vaxjo.se/download/18.27e32b4a180c20075ae79ef0/1652945338249/Sammanfattning%20Direktm%C3%B6te%20Gemla%204%20maj%202022.pdf

Direktmöte 4 maj

Växjö Kommun anordnar tillsammans med Gemla Samhällsråd ett direktmöte 
onsdag den 4 maj 17.30
Besök av intressanta personer från kommunledningen  

 

 

Visar 1 till 5 av totalt 9 inlägg