ÅRSMÖTET INSTÄLLT

Samhällsrådets årsmöte den 22 mars är INSTÄLLT.

Nytt datum kommer senare

Höga vattenflöden

Höga vattenflöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga

 

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla, Öja och Jät. Läs mer här.

Gemla Samhällsråd har inte klagorätt och dess överklagande ska avvisas.

Gemla Samhällsråd har således inte klagorätt och dess överklagande ska avvisas.
Beslut från Växjö Tingsrätt idag.

Inbjudan att delta i samråd om Växjö kommuns nya översiktsplan

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Växjö kommun
pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Nu är Växjö kommuns nya översiktsplan ute på samråd. Vi vill
gärna ha dina synpunkter och förslag före den 17 januari 2020.
Synpunkter på förslaget tas emot kontinuerligt och förslaget
utvecklas löpande. Inkomna skriftliga synpunkter kommer att
sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

Läs mer här.

Krissamverkan i Gemla

 

Visar 1 till 5 av totalt 8 inlägg