ÅRSMÖTET INSTÄLLT

Samhällsrådets årsmöte den 22 mars är INSTÄLLT.

Nytt datum kommer senare

Höga vattenflöden

Höga vattenflöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga

 

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla, Öja och Jät. Läs mer här.