Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation) i kraft. Denna ersatte personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling. Vad är då en personuppgift? En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller en bild på dig.

Användning av personuppgifter

Gemla samhällsråd bedriver flera olika verksamheter. För att vi ska kunna utföra detta arbete behöver vi behandla och spara olika personuppgifter. Personuppgifterna kan inhämtas på olika sätt. Oftast inhämtas personuppgifter direkt från dig men ibland kan personuppgifter även inhämtas från någon annan. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in.

Kontakta oss

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter lagrats och även rätt att få dina uppgifter raderade eller begränsade. För att utöva dina rättigheter ska du vända dig till ordförande.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen på Europeiska kommissionens webbplats.