Gustav Bjerdahl Hembygdsbeskrivning

Gustav Bjerdahl Hembygdsbeskrivning

Hembygdsbeskrivning över Öja Socken

Hembygdsbeskrivning över Öja Socken
Av Gustav Bjerdahl Folkskollärare  
HEMBYGDSBESKRIVNING ÖVER ÖJA SOCKEN
Av Gustav Bjerdahl

 

Det var under sin tid i Kvarnamåla med besök i hembygden som Gustav Bjerdahl gjorde denna beskrivning över Öja socken.

De handritade bilder och kartor som finns i originalet visas tyvärr inte här. Kopia av hembygdsbeskrivningen tillsammans med en omfattande växtförteckning finns på Öja Hembygdsförening. Där finns också en cd att köpa, innehållande hela verket.

Den skänktes till Öja Hembygdsförening i samband med industrijubileum och invigning av Gransholmsutställningen
i juni 1995, av Gustavs släkt genom Kurt Bjerdahl, kopierad och inbunden i tre numrerade ex, från original, arbetet utfört av Ewert Gunnarsson, Stig Gustavsson, Helmer lindström och Gunnar Lindström.

Öja Hembygdsförening framför ett varmt tack till givarna, Gustav Bjerdahls släkt för denna fina och värdefulla Hembygds-beskrivning.

Samtidigt vill vi tacka medverkande som möjliggjort kopiering (original och kopia finns hos Öja Hembygdsförening) och inbindning för att bevara originalet för framtiden:

  • Gransholms Projektgrupp
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • Svanbergs Bokbinderi

Överföring till digitalt media är gjord av Mats Wiberg (text), Håkan Bygden (bilder) Ola Aronsson (redigering) samt Elisabeth Widlund, Kurt Gustavsson och Stig Gustavsson (korrekturläsning).

Gustav Bjerdahl
Född på torpet Trädan under Gransholms Gård i Öja socken år 1907
Föräldrar, August och Kristina Petersson

Efter avslutad skolgång i Öja genomgick han kommunala realskolan i Alvesta, varefter han genomgick folkskoleseminariet i Växjö. Här avlade han folkskollärareexamen år 1930. Sin första lärartjänst hade han i Traryd. Men redan år 1931 erhöll han ordinarie tjänst i Kvarnamåla. Samma år ingicks äktenskap med Birgit född Olsson från Uråsa.
År 1939 flyttade makarna Bjerdahl till Forserum där han fått en ny tjänst. I Forserum var han även kommunalt angagerad bl.a som ledamot av kommunal och municipalfullmäktige samt ordf i val och familjebidragsnämnderna.
Efter elva år i Forserum var det åter dags att flytta, denna gång till Trollhättan. Här tjänstgjorde han på skolor fram till 1973, då han avgick med pension. I Trollhättan var han verksam inom civilförsvaret bl.a som handledare, lärare och skolchef vid regionala utbildningskurser.
Hans intresse för gymnastik och idrott var stort. Fritiden tillbringade makarna ofta på resa genom många av Europas länder, bl.a Ryssland.
1985 sålde makarna sin villa i Trollhättan samt sommarstugan i Bohuslän för att på ålderns höst återvända till Växjö. I Maj 1991 avled Gustav. Han har sin grav på Skogslyckans kyrkogård i Växjö.

De handritade bilder och kartor som finns i originalet visas tyvärr inte här. Kopia av hembygdsbeskrivningen tillsammans med en omfattande växtförteckning finns på Öja Hembygdsförening. Där finns också en cd att köpa, innehållande hela verket.