Om Gemla Folkpark

Om Gemla Folkpark

Parkföreningen Sommarsol u.p.a. i Gämla (namnändrades efter kort tid till Gämla Folkpark u.p.a.) hade sitt första sammanträde den 10 april 1926. Efter att Gustav Karlsson som i dagligt tal kallades Gustav i Ryttargården upplåtit mark kunde parken börja byggas. Ovanstående vykort är troligen taget kort efter att byggnaderna kommit på plats. Man kan konstatera att biljettkur för försäljning av dansbiljetter ännu inte är helt klar (presenningsklädd). Mellan dansbanan och teaterbyggnaden skymtar skjutbanan och några personer syns diskutera skjutresultatet. Till vänster om ingången till dansbanan syns två unga flickor drömma om att snart få ta en svängom med någon stilig pojke.
Parken uppfördes av ideella krafter och med många så kallade tillskyndare. Men också med motståndare. Yngve Nilsson, född på Pellagård och kusin med Pär Lagerkvist, deltog i arbetet med parken. Han kunde berätta om en del konflikter. Man gjorde sig omaket att namnge personer som utmärkt sig med bygget, samt motståndare. Dessa listor förslöts i en flaska och gjöts in i någon av alla de trappor som fortfarande finns kvar. (uppgiftslämnare Sven E Karlsson eller Sven i Skärvet som också är ägare till vykortet ovan).
Föreningens första ordförande var Georg Aronsson som tillsammans med Tuve Törnqvist också tecknade andelsbevis nummer ett och två.
1963 – Ny entré byggs och vägen till dansbanan ändras.
1976 – Ny dansbana byggs, kostnad 315 tusen kr.
1978 – Toaletter renoveras.
2005 – Nytt tak över dansbanan och nytt dansgolv.
2010 – Toaletterna helrenoveras till en kostnad av 488 tusen kr. Året därefter renoveras serveringens kök för 35 tusen kr.
Tack till Ingvar Nyberg för en intressant sammanställning av Parkens historia som påtagligt underlättat denna text ,