Styrelsen

Styrelsen
Nils-Erik Magnusson
Ordförande

Nils-Erik Magnusson

nils-erik.magnusson@gemla.se

Född 1949
F.d. Maskiningenjör

Fredrik Karlsson
Vice ordförande

Fredrik Karlsson

fredrik.karlsson@gemla.se

Dan Danielsson
Sekreterare

Dan Danielsson

dan.danielsson@gemla.se

Roland Persson
Kassör

Roland Persson

roland.persson@gemla.se

Född 1948

Åke Hulenvik
Styrelseledamot

Åke Hulenvik

ake.hulenvik@gemla.se

Född 1945
Pensionär
Tidigare psykolog/lärare
Intressen: Idrott, musik, samhällsfrågor

Ingemar Lundström
Styrelseledamot

Ingemar Lundström

 

Född 1945

Kjell-Arne Nyquist
Styrelseledamot

Kjell-Arne Nyquist

kjell-arne.nyquist@gemla.se

Född 1947
Pensionerad datatekniker
Timanställd elgubbe på Växjö Elektriska

Greger Runesson
Styrelseledamot

Greger Runesson

 

Född 1984
Snickare på BIWI-Bygg
Mina stora intressen är flickvännen och vår lille pojk, familjens lantbruk, bygga och snickra, djur, natur.

Ronny Runesson
Styrelseledamot

Ronny Runesson

 

Född 1948
Tidigare företagsledare
Intresse: Föreningsliv, jakt, fiske, trädgård, skog och natur.

Anna Mattisson
Styrelsesuppleant

Anna Mattisson

 

 

Aron Skandevall
Styrelsesuppleant

Aron Skandevall

 

 

Jonny Welinder
Styrelsesuppleant

Jonny Welinder

 

Född 1948

Anita Åkesson
Styrelsesuppleant

Anita Åkesson

 

Född 1946
Pensionär
Hobby: Hantverk