Styrelsen

Styrelsen
Nils-Erik Magnusson
Ordförande

Nils-Erik Magnusson

nils-erik.magnusson@gemla.se

Född 1949

Fredrik Karlsson
Vice ordförande

Fredrik Karlsson

fredrik.karlsson@gemla.se

Roland Persson
Kassör

Roland Persson

roland.persson@gemla.se

Född 1948

Per Aronsson
Sekreterare

Per Aronsson

per.aronsson@gemla.se

 

Jörgen Henningsson

Jörgen Henningsson

jorgen.henningsson@gemla.se

Styrelseledamot

Lars Rydmark

lars.rydmark@gemla.se

Frida Henell
Styrelseledamot

Frida Henell

frida.henell@gemla.se

Greger Runesson
Styrelseledamot

Greger Runesson

greger.runesson@gemla.se

Född 1984

Ronny Runesson
Styrelseledamot

Ronny Runesson

ronny.runesson@gemla.se

Född 1948

Anna Mattisson
Styrelsesuppleant

Anna Mattisson

anna.mattisson@gemla.se

Född 1969

Monica Bivall
Styrelsesuppleant

Monica Bivall

monika.bivall@gemla.se

Född 1964

Anita Åkesson
Styrelsesuppleant

Anita Åkesson

Född 1946

Styrelsesuppleant

Jenny Fritzson Sjöö

jenny.fritzson-sjoo@gemla.se

Född 1971