Styrelsen

Styrelsen
Nils-Erik Magnusson
Ordförande

Nils-Erik Magnusson

nils-erik.magnusson@gemla.se

Född 1949

Fredrik Karlsson
Vice ordförande

Fredrik Karlsson

fredrik.karlsson@gemla.se

Roland Persson
Kassör

Roland Persson

roland.persson@gemla.se

Född 1948

Styrelseledamot

Lars Rydmark

Ingemar Lundström
Styrelseledamot

Ingemar Lundström

 

Född 1945

Greger Runesson
Styrelseledamot

Greger Runesson

 

Född 1984

Ronny Runesson
Styrelseledamot

Ronny Runesson

 

Född 1948

Anna Mattisson
Styrelsesuppleant

Anna Mattisson

 

Född 1969

Aron Skandevall
Styrelsesuppleant/sekreterare

Aron Skandevall

 

 

Monica Bivall
Styrelsesuppleant

Monica Bivall

 

Född 1964

Anita Åkesson
Styrelsesuppleant

Anita Åkesson

 

Född 1946

Styrelsesuppleant

Madeleine Hallstan

 

Styrelsesuppleant

Jenny Fritzson Sjöö

 

Född 1971