Syfte och ansvar

Syfte och ansvar

Gemla samhällsråd är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet. Föreningen arbetar med bygdens utveckling och ger ut ”Gemlabladet” tolv gånger per år. Annonsintäkter finansierar Gemlabladet så att utgivningen ger ett nollresultat. Föreningens omkostnader i övrigt täcks av ett årligt kommunalt bidrag.

Föreningens syfte 
Gemla samhällsråd ska främja en hållbar och varaktig utveckling som gagnar invånarna och bygden genom att samverka med invånarna, kommunen, myndigheter, politiker och andra intressenter.

Våra stadgar hittar du här.