Årsmöte

Vårt årsmöte kommer ske digitalt på samma sätt som 2020. Materielet kommer vara tillgängligt för allmänheten under april månad.