Årsmöte 2023

Välkomna på ÅRSMÖTE söndag 26 mars 16.00
Plats är Gemla skolas samlingssal

Verksamhetsberättelse 2022

Årsmötesförhandlingar
Representanter från Växjö Kommun
Representanter från Swerock 
Mer information finns på Gemla info på Facebook 

Vi bjuder på fralla och kaffe
VÄLKOMNA