Direktmöte 4 maj

För att läsa vad som informerades om på direktmötet 4 maj som Växjö kommun bjöd in till följ länken: 

https://www.vaxjo.se/download/18.27e32b4a180c20075ae79ef0/1652945338249/Sammanfattning%20Direktm%C3%B6te%20Gemla%204%20maj%202022.pdf