Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur mn a´skyddar sig. Detta avskräcker och försvårar för tjuven. 

Metoden innebär att du ser över den egna bostadens skydd samt att vi hjälper varandra att hålla koll på bostäderna och på vad som händer och sker i området vilket är särskilt viktigt till exempel nu inför sportlovet när en del hus står tomma. 

Du ska alltid anmäla brott till polisen men vi uppmanar alla att meddela brott och misstänkt brott via Gemla info. Det är viktigt att undvika anklagelser och personangrepp men vi skriv gärna en rad i Gemla info för att varna eller informera om du ser något misstänkt!

Styrelsen Gemla Samhällsråd