Gratis cykeltransport

Tills vidare är det kostadsfritt att transportera cykel med sig på tåg och regionsbussar. 
http://lanstrafikenkron.se/lattlast-atillo