Sprängning Engaholm

Information från Swerock
Det kommer ske flera mindre sprängningar av större stenblock i Engaholm Bergtäkt under perioden onsdag 6 september till och med fredag 8 september mellan kl. 10.00-16.00
vid frågor kring sprängningen kontakta platschef: 
Mikael Petersson tlf. 072- 5333 166. 
Med vänliga hälsningar Swerock AB