Årsmöte 2023

Välkommen till Samhällsrådets årsmöte söndagen den 26 mars i samlingssalen på   Gemla skola kl. 16.00

Innehåll kommer det mer information om längre fram