Växjö´s översiktsplan

Den 14 december beslutade kommunfullmäktige om Växjö kommuns nya översiktsplan som beskriver hur kommunen fysiskt ska utvecklas de kommande åren. 

  • Bostadsbyggandet ska prioriteras till Växjö stad, Gemla och Ingelstad 
  • Översiktsplanen fokuserar även på god infrastruktur för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar så att du ska kunna ta dig fram utan bil. Bland annat pekar man ut en gång- och cykelväg mellan Gemla och Växjö som högt prioriterad, fler stationer i Växjö stad samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta. 
  • Växjö stad ska utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Den största utvecklingen kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Hollstorpsamt längs Teleborgsvägen. 
  • Ett starkt och framtidsinriktat näringslivska kunna etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter ska kunna expandera i området runt flygplatsen. 
  • Lammhult och Braås, Rottne och Ingelstad är orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels-, och serviceort och som ska serva ett större område. 

Detta är ett sammandrag av översiktsplanen och vill man se läsa mer kan man följa länken 

https://vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/nyheter---trafik-och-stadsplanering/arkiv/2021-12-14-klart-sa-ska-vaxjo-kommun-utvecklas-pa-lang-och-kort-sikt.html

 https://vaxjo.se/trafik-och-stadsplanering/nyheter---trafik-och-stadsplanering/arkiv/2021-12-14-klart-sa-ska-vaxjo-kommun-utvecklas-pa-lang-och-kort-sikt.html